New York, NY // Paganfest 2014

4.28.14 // New York, NY @ Irving Plaza // Anya Svirskaya for thenationalrockreview.com